Container de tratare a apei contaminate cu ulei

  • Date: 2011-2013
  • Client: Beneficiar: Continental
  • Lucrarea de față este rezultatul cerinței companiei Continental de a realiza un sistem de tratare, stocare și separare a apei contaminate de cea menajeră, din apele rezultate în urma proceselor tehnologice din fabrică.