Uzina de Apă Târnăveni

  • Date: 2013 – 2014
  • Client: Beneficiar: Aquaserv SA, Mureş
  • În scopul potabilizării apei din orașul Târnaveni, s-a propus construirea unei uzine sub formă de monobloc, în incinta căreia să se realizeze tratarea apei. Acest proces va fi monitorizat. Mentenanța și vizitarea obiectelor componente monoblocului se realizează prin intermediul grătarelor de circulație care străbat întrega clădire.