Execuție

Panorama

Structura organizațională a Datcomp cumulată cu experiența și competența angajaților asigură servicii eficiente de cea mai înaltă calitate.

Interfața firmei cu beneficiarul și legătura departamentului  de proiectare  cu departamentul de execuție este asigurată de Managerii de Proiect. Aceștia, urmăresc, până la cel mai mic detaliu, respectarea prevederilor legale și a cerințelor beneficiarului.

Pe lângă Managementul de Proiect, supervizarea șantierului și corelarea sa cu planșele de proiectare se face prin intermediul șefilor de șantier. Aceștia au sub îndrumarea lor șefi de echipă specializați pe fiecare domeniu necesar realizării lucrării.

În timpul realizării lucrărilor de execuție, pe lângă legislația în vigoare, este respectat și standardul de Sănătate  și Securitate în Muncă OHSAS 18001:2007, dar și standardul de Mediu ISO 14001:2004.

EXECUȚIA PE ȘANTIER presupune:
• Management de Șantier (organizarea resurselor si antreprenoriat)
• Dirigenție de șantier (corelarea și urmarirea executării proiectului predat)