Mentenanță

Mentenanta

Modul de realizare a mentenanței se are în vedere încă din stadiul de proiectare, printr-o analiză a ciclului de viață. Mai mult decât atât, prin implementarea unui sistem SCADA se realizează monitorizarea parametrilor care oferă eficiența a necesară și calitatea produsului final.

Totodată, echipele de intervenție sunt dotate cu tot instrumentarul necesar realizării activității de service sau mentenanța solicitate de client.

Pentru a asigura funcționalitatea  24/7 a unei instalații, indiferent de dimensiune, aceasta presupune, în primul rând, mentenanță preventivă și apoi corectivă.

Serviciile de mentenanță oferite în domeniul Electrice, Automatizări și SCADA asigură continuitatea și buna funcționare a procesului tehnologic, dar și reducerea sau chiar eliminarea timpilor „morți” în producție. Astfel, pe lângă faptul că reduc substanțial costurile de operare, aceste servici asigură și funcționarea optimă a instalațiilor.

MENTENANȚA presupune:

• Personal format din ingineri electricieni
• Personal format din inginieri software (care asigura monitorizarea echipamentelor printr-un sistem de tip     SCADA)
• Personal format din tehnologi calificați