Project info

  • Beneficiar: Continental

Data lucrării: 2011-2013

Lucrarea de față este rezultatul cerinței companiei Continental de a realiza un sistem de tratare, stocare și separare a apei contaminate de cea menajeră, din apele rezultate în urma proceselor tehnologice din fabrică.